تاریخ های مهم

تعداد بازدید:۶۴۱


مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات: 20/7/1399


اطلاع از پذیرش مقالات: 15/7/1399


زمان برگزاری کنفرانس: 15/8/1399

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۹