آرشیو اخبار

کاربردی ترین و علمی ترین کنفرانس با موضوع تبعات حقوقی و اخلاقی کرونا برگزار می شود
در نشست با رسانه‌های تخصصی مطرح شد؛

کاربردی ترین و علمی ترین کنفرانس با موضوع تبعات حقوقی و اخلاقی کرونا برگزار می شود

نشست خبری کنفرانس مجازی بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اخلاقی مربوط به رعایت سلامت همگانی با حضور دکتر محمد فتحعلی خانی، نماینده رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان رئیس کنفرانس های سه گانه و با همراهی دبیران علمی و اجرایی کنفرانس های دیگر به منظور تشریح برنامه ها و اهداف برگزار شد.در این نشست دبیر کمیته علمی کنفرانس بین المللی مجازی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اخلاقی مربوط به رعایت سلامت همگانی، اهداف و برنامه ها و چگونگی برگزاری کنفرانس را برای خبرنگاران تشریح کرد.

ادامه مطلب
بازسازی علوم انسانی برای خدمت به اهداف نظام اسلامی وظیفه مهم ماست
به منظور تشریح کنفرانس های سه گانه پیش رو مطرح شد؛

بازسازی علوم انسانی برای خدمت به اهداف نظام اسلامی وظیفه مهم ماست

نشست خبری کنفرانس بین المللی آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر و کنفرانس بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اخلاقی مربوط به رعایت سلامت همگانی و کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی با حضور دکتر محمد فتحعلی خانی، نماینده رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان رئیس کنفرانس های سه گانه و با همراهی دبیران علمی و اجرایی کنفرانس ها به منظور تشریح برنامه ها و اهداف برگزار شد.

ادامه مطلب