به منظور بررسی ابعاد حقوقی و اخلاقی بحران کرونا؛

کنفرانس بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اخلاقی برگزار می شود

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در نظر دارد برای بررسی دامنه آسیب های اجتماعی و حقوقی وقوع بیماریهای فراگیر کنفرانس بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اخلاقی را با رویکرد تقویت رعایت سلامت همگانی را برگزار کند.
۰۱ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۷:۱۹ کد : ۳۷۱۱۶ اخبار کنفرانس
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به منظور ایجاد نگاه پژوهش محورانه و ایفای رسالت فرهنگی و اجتماعی خود، در مقابله با بیماریهای فراگیر و تامین سلامت همگانی، کنفرانس بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اخلاقی مربوط به رعایت سلامت همگانی را در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد کرد
کنفرانس بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اخلاقی برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دبیرخانه این کنفرانس بین المللی محورهای کنفرانس را در سه بخش اصلی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی در ابعاد بین المللی؛ بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی در ابعاد ملی و بحران کرونا و مسئولیت های اخلاقی در ابعاد ملی و بین المللی طراحی و منتشر کرده است.
دبیر علمی این کنفرانس بین المللی در تشریح زیر عنوان های بخش های اصلی کنفرانس گفت: در حوزه بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی در ابعاد بین المللی موضوعاتی چون تاثیر شیوع بیمارهای فراگیر بر اجرای تعهدات حقوق بین الملل بشر دوستانه، مسئولیت دولت ها به همکاری بین المللی برای رعایت حقوق بر سلامت همگانی، اشخاص صلاحیت دار در اقامه دعوا و مراجع صالح در دعاوی مربوط به قربانیان ناشی از تحریم و مسئولیت دولت ها در ارایه خدمات بهداشتی ودرمانی به گروه های در معرض خطر بررسی خواهد شد.

دکتر حسین جوان آراسته گفت: برای بحران هایی با ابعاد ملی طراحی الگوی سه جانبه تعامل میان بخش های خصوصی، دولتی و مردم نهاد در حوزه سلامت، مسئولیت های حقوقی نهادهای حاکمیتی در تامین حق سلامت همگانی و مسئولیت دولت ها در مواجهه با جرایم مرتبط با بحران های حوزه سلامت نقش اساسی دارد و در این کنفرانس به این نوع مسئولیت ها نگاه ویژه ای شده است.


عضو هیات علمی گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه باید به مسئولیت های اخلاقی ناشی از وقوع بیمارهای فراگیری مانند کرونا نیز توجه کرد افزود: در این کنفرانس با توجه به این محور اساسی زیر عنوان هایی مانند مسئولیت های اخلاقی نهادهای حاکمیتی در تامین حق سلامت همگانی، مسئولیت های اخلاقی افراد در رعایت حق دیگران بر سلامت بحران های ملی و جهانی، بحران کرونا و سلامت اخلاقی در قبال سلامت روانی و کرونا و مسئولیت اخلاقی گروه های اجتماعی (NGO) در تامین سلامت مردم در ابعاد ملی و فراملی نیز مطرح و بررسی خواهد شد.
دبیر علمی کنفرانس بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اخلاقی در خصوص همکاران علمی این کنفرانس گفت: انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه؛ مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت؛ مرکز مطالعات حقوق تطبیقی،کمیسیون حقوق بشر اسلامی از جمله همکاران علمی و فکری این کنفرانس خواهند بود.
بنا به اعلام دبیرخانه علمی این کنفرانس مهلت ارسال چکیده مقالات 20 مرداد ماه، ارسال اصل مقاله 20 مهرماه و زمان برگزاری کنفرانس 15 آبان ماه سال جاری خواهد بود. علاقه مندان به منظور کسب اطلاعات بیشتر علاوه بر امکان ارتباط با شماره تماس 02532111377 و می توانند به سایت http://cclmr.rihu.ac.ir/fa مراجعه نمایند.

 


نظر شما :